Rövid történeti áttekintés

A kőkorban a szárazgerencei és odvaskői barlangokban ember él.

A bronzkorból földvár maradványok vannak.

Dióspusztáról római sírkő maradt ránk.

Az Árpádok korában a Bakony erdeje királyi birtok.

A tatárjárás után a Csák család birtokainak megerősített központja Ugod. A falu nevét a család Ugod nevű tagjától kapta. Először az 1233. évi oklevél említi. A környéket sarcoló, dúló várnagyainak nevét a perek iratai jegyezték fel.

1526. János király Ugod várát és Ugod mezővárost Matusnai Jánosnak adományozza.

1544. Martonfalvy pápai várkapitány az Ugod mellett portyázó törököket szétveri.

1545. A török Ugodot teljesen feldúlja.

1546. Megyei adójegyzék szerint Ugod mezőváros pusztahely.

1594. Ugod török kézre kerül.

1597. A törököt visszaszorítják.

1608. Ifj. Nádasdy Tamás, Ugod új ura megkezdi az újjáépítést.

1627. Ugod az Eszterházyak birtokába kerül.

1655. A faluban már iskola is működik.

1698. Elkészül „Ugod várassa pecsite 1698”.

1704. A környék a kurucokhoz csatlakozik.

1707. A labancok Pápát és vidékét visszafoglalják, környékét kirabolják.

1753. Császári parancsra lebontják a várakat. Az ugodi vár helyén - részben anyagából - megkezdik a templom építését.

1767. A jobbágyság által kért szabad faizást (fagyűjtést?) és mészégetést a földesúr nem engedélyezi.

1768. Elkészül az új „Urbárium”.

1770. A sérelmes „Urbárium” rendelkezései ellen kemény harcok folynak.

1783. Elkészül az első részletes térkép a határról. Vadkert és Irtás ekkor még jórészben erdő.

1784. Az első hazai népszámlálás. A 160 házat 1507 fő lakja.

1801. Felszínre tör a savanyú forrás.

1814. Villámcsapástól nagy tűz keletkezik, sok ház leég.

1825. Magyarország második artézi kútját fúrják Ugodon.

1848. A jobbágyság felszabadul.

1848. VI. 24. Megválasztják az ugodi kerület első országgyűlési képviselőjét.

1890. után sokan kivándorolnak Amerikába.

1902. Megépül a vasút.

1919. Megalakul a direktórium.

1945.03.25. A szovjet hadsereg felszabadítja Ugodot.

1959. Megalakul a Szabadság TSZ.

Írta: ifj. Wenczel István