Közzétéve: 2020.08.31.
Ugod Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ugodi iskola energetikai fejlesztése

Ugod Község Önkormányzatának az "Ugodi iskola energetikai fejlesztése" című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú projektje az utolsó mérföldkőhöz érkezett.


A projekt megvalósításának hatására az üzemeltetési (energia) költségek csökkennek, illetve a képzések révén az épülethasználók környezet- és energia tudatossága is erősödik.

A projekt elszámolható összes költsége bruttó 106 536 841 Ft, melyhez az önkormányzat 83 507 048 Ft pályázati támogatásban részesült. A projekthez szükséges 23 029 793 Ft önrészt, a kedvezményezett saját forrásként biztosította.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Közzétéve: 2019.10.31.
Ugod Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ UGODI ISKOLA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA

Ugod Község Önkormányzatának az "Ugodi Iskola energetikai fejlesztése" című projektje az utolsó mérföldkőhöz érkezett.

A projekt során az iskola épülete energetikai célú korszerűsítésére került sor, mely hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez is.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Közzétéve: 2019.10.13.
Ugod Község Önkormányzata

ISKOLAÁTADÓ ÜNNEPSÉG

2019.10.11.


További képek az eseményről...


Közzétéve: 2019.07.10.
Ugod Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ UGODI ISKOLA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA

A fizikai megvalósítás szakaszába érkezett Ugod Község Önkormányzatának az "Ugodi Iskola energetikai fejlesztése" című projektje.


Az önkormányzat tulajdonában álló iskolai épület energetikai felújítását követően az épületgépészeti elemek megújulnak. A projekt keretében az új nyílászáróknak, valamint az épület szigetelésének köszönhetően hozzájárulunk az energia megtakarításához.


Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2019.07.10-én megkötésre került a kivitelezési szerződés a nyertes LOMBARD-91 KFT-vel, 99.999.961,-Ft összegben. A felújítás befejezésének tervezett dátuma: 2019.10.31.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!Közzétéve: 2019.02.15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ UGODI ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Ugod Község Önkormányzata az "Ugodi Iskola energetikai fejlesztése" című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú projekt vonatkozásában 83.507.048,- Ft összegű támogatásban részesült.

Az Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó ingatlan legelső épületét az 1910-es években építették. Kezdetben 5 tanterem és egy 5 helyiségből álló tanítói lakás készült el. 1960-as években 2 új tanteremmel, egy melléképülettel (raktár, garázs, tároló) új melléképület építésére került sor. Az 1958-as évben már tanítottak a 6 tanteremmel kibővített iskolában, tehát az 1960-as években alakult ki az épületegyüttes jelenlegi formája. A Petőfi utcai oldalhoz egy régi tantermet tornateremmé bővítettek, melyhez irodahelyiségek és bejárat is tartozott. 1974-ben vízöblítéses WC-k, majd 1977-ben új ebédlő és kémia-fizika szaktanterem épült. 1981-ben az iskolához legközelebb eső szolgálati lakásból 2 tanterem kerül kialakításra. A központi fűtés tervei 1981-ben készült el. 2005-ben pályázat keretében a főépület tetőszerkezete, homlokzati hőszigetelése, homlokzati színezése és külső nyílászárói újultak meg. A főépület tetőfedésének cseréje szintén 2005-ben valósult meg, melynek során új tetőfóliázás és lécezés készült. Az udvari épület utólagos hőszigetelése 2009 nyarán valósult meg. A legrégebbi épület a hátsó bejárat melletti politechnika terem, mely évek óta használaton kívül van.


Az épületegyüttes hőtechnikai, hőfizikai tulajdonságai nem feleltek meg a mai kor követelményeinek. Sem a falak, sem a kétrétegű üvegezésű homlokzati nyílászárók, sem a födémek hőszigetelési adottságai nem voltak megfelelőek.

A 2017.08.28-án készült Hitelesített Energetikai Minőségtanúsítvány szerint a Főépület FF (átlagos), az Udvari épület DD (Korszerűt megközelítő) besorolás alá esett.


A projekt előkészítése során különféle javaslatok kerültek áttekintésre és kiértékelésre. Az energetikai szakértő által készített számítások alapján az alábbi tevékenységek kerültek megtervezésre:


Projektünk közvetlen célja az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, melynek eredménye az energia megtakarításon, felhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül az energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése. Emellett cél a megújuló energiaforrás használat növelése.


A projekt megvalósításának hatására az üzemeltetési (energia) költségek csökkennek, illetve a képzések révén az épülethasználók környezet- és energia tudatossága is erősödik.


A fejlesztés meghatározó részét az építés teszi ki, mintegy 99.999.961,- Ft összegben. A szükséges járulékos tevékenységekkel együtt a projekt teljes költsége bruttó 106.771.043,- Ft, melyhez az elnyert támogatás 83.507.048,-Ft.


Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!


Széchenyi logo